PLAN DE IGUALDADE para o concello de Bande

PLAN DE IGUALDADE para o concello de Bande Deseño e planificación dos obxectivos e actuacións a levar a cabo polo concello en materia de igualdade, contando coa participación e propostas da cidadanía do municipio co fin de cubrir as necesidades e demandas detectadas no diagnóstico realizado.

Ver más

II PLAN DE IGUALDADE

II PLAN DE IGUALDADEConcello de Maside Realización dun diagnóstico participativo da realidade do concello en materia de igualdade, co fin de definir os obxectivos e deseñar as actuacións concretas coas que tratar de acadar unha igualdade real e efectiva entre a cidadanía do concello.

Ver más

PLAN LOCAL DE CORRESPONSABILIDADE

PLAN LOCAL DE CORRESPONSABILIDADEConcello de Avión Os traballos consistiron en implementar un proceso participativo baseado na metodoloxía do Design Thinking, coa intención de xerar ideas, proxectos e iniciativas innovadoras que por en marcha no municipio, de cara a promover cambios positivos en materia de conciliación e corresponsabilidade.

Ver más