Promovendo a participación cidadá para unha sociedade inclusiva

Deseñamos procesos participativos que empoderan a comunidade, dende a participación infantil ata a creación de cidades amigables e a promoción do voluntariado.

Deseñamos, xestionamos e facilitamos procesos nos que as dinámicas de participación son unha ferramenta para o desenvolvemento dos colectivos e como un mecanismo de mellora social para a cidadanía.

Participación infantil

Traballamos para facer realidade a participación activa e significativa dos nenos, nenas e adolescentes nos asuntos que lles afectan.

Acompañantes na participación infantil

A nosa mirada é a de acompañantes que axudan a tecer redes e facilitar procesos nos que os nenos, nenas e adolescentes son os verdadeiros protagonistas

Cidades amigables

Traballamos para crear cidades inclusivas e amigables coas persoas de todas as idades.

Voluntariado

Fomentamos e promovemos o voluntariado como unha forma de implicación cidadá na mellora da nosa comunidade.
Últimos proxectos