PLAN LOCAL DE CORRESPONSABILIDADE

Concello de Avión

Os traballos consistiron en implementar un proceso participativo baseado na metodoloxía do Design Thinking, coa intención de xerar ideas, proxectos e iniciativas innovadoras que por en marcha no municipio, de cara a promover cambios positivos en materia de conciliación e corresponsabilidade.