II PLAN DE IGUALDADE

Concello de Maside

Realización dun diagnóstico participativo da realidade do concello en materia de igualdade, co fin de definir os obxectivos e deseñar as actuacións concretas coas que tratar de acadar unha igualdade real e efectiva entre a cidadanía do concello.