Creando coñecemento para a acción social

Formación especializada en ámbitos sociais e de voluntariado, adaptada ás necesidades e perfís das persoas e proxectos

Ofrecemos procesos formativos relacionados co ámbito social, empregando as metodoloxías e formatos que mellor se adapten ás necesidades e perfís das persoas e dos seus proxectos.

Social

Ofrecemos formación no ámbito social para capacitar a profesionais e axentes de cambio. Os nosos procesos formativos abarcan temáticas como políticas sociais, intervención comunitaria, igualdade de xénero, diversidade cultural e moito máis.

Voluntariado

Impartimos formación específica para persoas interesadas en realizar labores de voluntariado.
Últimos proxectos