II encontro Galego de Consellos de participación infantil e adolescente

Dinamización o encontro On-Line que organizou UNICEF-Galicia coa colaboración da dirección xeral de Familia da Xunta de Galicia.