ParTUIcipando

Dinamización da participación infantil e adolescente no Concello de Tui

Promovemos a participación cidadá de nenos, nenas e adolescentes na vida pública do concello, mediante a creación dun grupo estable de traballo, con carácter consultivo e informativo, en representación do conxunto da infancia e adolescencia do municipio