``UNIVERSIDADE POPULAR``

Deseño e impartición de cursos de formación online relacionados coa animación sociocultural e organización de ludotecas, dentro da programación da universidade popular do Concello de Ourense