ESCOLA DE EMPODERAMENTO

ESCOLA DE EMPODERAMENTOConcello de Maside Organizamos sesións de traballo individual e grupal de APOIO PSICOSOCIAL para axudar na saúde emocional e reforzar o autocoidado e autoestima das mulleres, e tamén obradoiros de EMPODERAMANTO centrados no autocoidado con temas demandados polas propias mulleres participantes.

Ver más