FAMILIAS TARDÍAS

Programa de conciliación no Concello de Piñor.

Ofrecemos actividades de apoio e reforzo educativo, para reducir o desaxuste entre os horarios escolar e laboral, permitindo que sexan os propios pais/nais os que recollan os seus fillos/as unha vez rematen as actividades.